+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

PROJEKTI 2019

Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Klub u sklopu svojih kapaciteta pruža usluge pravnog savetovanja, lekarskog savetovanja, parnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć i različitih edukacija i treninga za svoje korisnike, kao i testiranja. Sve usluge se formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika. Proteklih 11 godina aktivnosti u klubu i na terenu su prepoznate i priznate u zajednici osoba koje žive sa HIV-om i pokazale su zavidne rezultate. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Joint Action INTEGRATE
Sprovedeno je dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje (DPST) na HIV u zajednici, van zdravstvene ustanove korišćenjem brzih skrining HIV testova visoke senzitivnosti i specifičnosti (>98%) za uzimanje uzorka pune krvi iz prsta, u saradnji sa Institutom sa javno zdravlje Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“. Aktivnosti DPST realizovane su ukupno devet puta, i to osam puta u prostorijama Omladine JAZAS Novi Sad (u drop-in centru od 18-21 čas), i jednom na terenu na lokacijama gde se okuplja MSM populacija (u mobilnoj jedinici od 20-24 časa). Donator: Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“
Festival igara – KOMP STOP!
Projekat je obuhvatao održavanje jednodnevnog festivala u Novom Sadu na kojem je bilo promovisano kvalitetno provođenje slobodnog vremena za decu i mlade. Za ovaj projekat smo se odlučili, jer smo uvideli da deca sve manje komuniciraju i sve se manje igraju sa drugom decom, a sve više osnovnu dečiju potrebu za kretanjem i igrom zamenjuju igrama u virtualnom svetu, na tebletima, telefonima i računarima. Imajući ovo na umu, rešili smo da damo deci alternativu i to kroz promociju čitavog niza društvenih igara: tradicionalnih, modernih i igara kojih su se igrale u prošlosti. Na festivalu su bile zastupljene igre koje se mogu igrati u zatvorenom prostoru i napolju jer je osnovni cilj „odvući“ decu od računara i uputiti ih na igru sa drugom decom, a sve kako bismo vratili dečiji smeh, galamu i igru na travnjake, dvorišta i ulice. Donator: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Talk to stop
Potreba za vršnjačkom edukacijom je preko potrebna. Kroz proces vršnjačke edukacije, gde edukovana mlada osoba prenosi informacije svom vršnjačku na način koji je njima prihvatljiv i prilagođen je način rada koji daje rezultate i koji traje kontinuirano. Tokom realizacije projekta je obučeno 15 vršnjačkih edukatora iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a, koji su tokom perioda trajanja projekta realizovali 61 radionicu, edukovali oko 1800 svojih vršnjaka i vršili promociju DPST kroz 10 javnih, odnosno uličnih promocija. Obuka je trajala u dva ciklusa po tri dana, i realizovana je u Omladinskom klubu na SPENS-u. Donator: Kancelarija za mlade, Gradska uprava za sport i omladinu
Susreti mladih Srbije
Tokom projekta Susreti mladih, mladi su imali priliku da analiziraju primere dobre prakse lokalne i regionalne saradnje, uspostave kontakt sa sličnim i srodnim omladinskim organizacijama iz zemlje i regiona, upoznaju se sa primerima inovativnih pristupa rešavanju problema i razviju i podstaknu partnerstva. Ovakvim pristupom obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih. Svi učesnici projekta su tokom pet dana trajanja projekta, kroz rad u okviru fokus grupe i neformalno druženje, međusobno razmenili informacije i iskustva i na taj način dobili konkretne podatke o potencijalnim regionalnim i međunarodnim događajima, programima i servisima, kako bi iste upotrebili radi sopstvenog napretka i razvoja ili kako bi preneli mladima na lokalu sa kog dolaze i time ih animirali da učestvuju na međunarodnim događajima, programima i servisima.
Previous
Next
Translate »