+381 21 245 4514 novi.sad@jazas.rs

PROJEKTI 2018

DEVOJKE ODLUČUJU

Godina 2018.

 

SVI SU MLADI JAKI

DEVOJKE ODLUČUJU

Osnovna ideja projekta je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Tokom treninga odnosno po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe će se izgraditi kapaciteti za društveni aktivizam, u kojima će, kroz iskustveno učenje, moći da osmisle, razviju i realizuju svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu. <br><br>Učesnice će steći znanje i veštine iz toga kako da prepoznaju problem, osmisle aktivnosti i tokom trajanja projkta realizuju minimum pet aktivnosti iz domena njihovog interesovanja. Realizacijom ovog projekta osnažićemo devojke da samomstalno učestvuju u prmenama i da kreiraju svoje orkuženje na način na koji one misle da treba.

SVI SU MLADI JAKI

Osnovna ideja projekta je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Tokom treninga odnosno po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe će se izgraditi kapaciteti za društveni aktivizam, u kojima će, kroz iskustveno učenje, moći da osmisle, razviju i realizuju svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu. <br><br>Učesnice će steći znanje i veštine iz toga kako da prepoznaju problem, osmisle aktivnosti i tokom trajanja projkta realizuju minimum pet aktivnosti iz domena njihovog interesovanja. Realizacijom ovog projekta osnažićemo devojke da samomstalno učestvuju u prmenama i da kreiraju svoje orkuženje na način na koji one misle da treba.SVI SU MLADI JAKI

Projektom je planirano da se mladima kao najbrojinijim čitaocima Omladniskih novina putem priloga na portalu Omladinskih novina predstave njihovi vršnjaci iz posebno ostetljivih grupa koji su ostvarili uspehe u karijeri i zapažene rezultate u svom radu, hobiju, sportu i slično.

Na ovakva način će se indirektno uticati na podsticanje pozitivnog delovanja mladih prema osetljivim društvenim grupama i iste predstaviti kao deo opšte populacije.

Omladinske novine “Click click boom” su jednine novine u regionu koje su namenjene mladima, koje promovišu uspeh mladih, njihovo angažovanje, primenu stečenog znanja, unapređivanje sistema informisanja i edukacije mladih kroz afirmativan način pisanja i kroz primere dobre prakse.


DEVOJKE ODLUČUJU

Osnovna ideja projekta je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Tokom treninga odnosno po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe će se izgraditi kapaciteti za društveni aktivizam, u kojima će, kroz iskustveno učenje, moći da osmisle, razviju i realizuju svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu.

Učesnice će steći znanje i veštine iz toga kako da prepoznaju problem, osmisle aktivnosti i tokom trajanja projkta realizuju minimum pet aktivnosti iz domena njihovog interesovanja. Realizacijom ovog projekta osnažićemo devojke da samomstalno učestvuju u prmenama i da kreiraju svoje orkuženje na način na koji one misle da treba.

OMLADINSKE NOVINE PORTAL U SLUŽBI MLADIH

Ideja projekta je da se pokrene serijal od minimum 300 priloga koji će na istinit, nepristrasan, pravovremen i potpun način kontinuirano informisati mlade u Novom Sadu o kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, obraovanju, nauci, sportu i fizičkoj kulturi i posebno o mogućnostima zapošljavanja kako bi mladi Novog Sada zadovoljili potrebe za informacijama i sadržajima iz ovih oblasti života, bez diskriminacije.

Projektom će se unaprediti sistem informisanja i edukacije mladih kroz kroz primere dobre prakse, a u cilju motivacije mladih da primenjuju stečeno obrazovanje i znanje. Osnovna ideja je da se mladima ukaže na mogućnosti koje im se pružaju u Novom Sadu radi povećanja produktivnosti, stvaranja ekonomske stabilnosti i poboljšanja opštih uslova života mladih.SVI SU MLADI JAKI

Projektom je planirano da se mladima kao najbrojinijim čitaocima Omladniskih novina putem priloga na portalu Omladinskih novina predstave njihovi vršnjaci iz posebno ostetljivih grupa koji su ostvarili uspehe u karijeri i zapažene rezultate u svom radu, hobiju, sportu i slično.

Na ovakva način će se indirektno uticati na podsticanje pozitivnog delovanja mladih prema osetljivim društvenim grupama i iste predstaviti kao deo opšte populacije.

Omladinske novine “Click click boom” su jednine novine u regionu koje su namenjene mladima, koje promovišu uspeh mladih, njihovo angažovanje, primenu stečenog znanja, unapređivanje sistema informisanja i edukacije mladih kroz afirmativan način pisanja i kroz primere dobre prakse.


DEVOJKE ODLUČUJU

Osnovna ideja projekta je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Tokom treninga odnosno po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe će se izgraditi kapaciteti za društveni aktivizam, u kojima će, kroz iskustveno učenje, moći da osmisle, razviju i realizuju svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu.

Učesnice će steći znanje i veštine iz toga kako da prepoznaju problem, osmisle aktivnosti i tokom trajanja projkta realizuju minimum pet aktivnosti iz domena njihovog interesovanja. Realizacijom ovog projekta osnažićemo devojke da samomstalno učestvuju u prmenama i da kreiraju svoje orkuženje na način na koji one misle da treba.

OMLADINSKE NOVINE PORTAL U SLUŽBI MLADIH

Ideja projekta je da se pokrene serijal od minimum 300 priloga koji će na istinit, nepristrasan, pravovremen i potpun način kontinuirano informisati mlade u Novom Sadu o kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, obraovanju, nauci, sportu i fizičkoj kulturi i posebno o mogućnostima zapošljavanja kako bi mladi Novog Sada zadovoljili potrebe za informacijama i sadržajima iz ovih oblasti života, bez diskriminacije.

Projektom će se unaprediti sistem informisanja i edukacije mladih kroz kroz primere dobre prakse, a u cilju motivacije mladih da primenjuju stečeno obrazovanje i znanje. Osnovna ideja je da se mladima ukaže na mogućnosti koje im se pružaju u Novom Sadu radi povećanja produktivnosti, stvaranja ekonomske stabilnosti i poboljšanja opštih uslova života mladih.

COVID19 info​

Pomoć HIV pozitivnima u vreme COVID19 epidemije.

Osobe sa HIV-om su značajno narušenog i osetljivog imuniteta i kao takvima njihov izalazak van stana i infekcija COVID-19, može da izazove ozbiljne komplikacije po zdravlje i može biti koban. Ove osobe moraju da budu u potpunoj izolaciji u svojim stanovima i da obustave svaki kontakt sa spoljašnošću. 

Sa druge strane oni ne spadaju u starije od 65 i osobe sa invaliditetom, grupe koje su u Srbiji prepoznate kao posebno ugrožene, i kao takvi ne mogu da se prijave za redovno dostavljanje pomoći. Jedini način da bi im neke od nadležnih institucija/organizacija pomogle i počele da im dostavljaju pomoć je da se deklarišu i obelodane svoj status HIV pozitivne osobe, što ne žele i nisu psihički spremni da to urade u ovoj situaciji. 

Zbog navedenog problema Omladina JAZAS Novi Sad na teritoriji grada Novog Sada sa svojim timom volontera i doktora vrše redovnu pomoć. Kako je pomoć po preliminarnim najavama od drugih HIV pozitivnih potrebna i van teritorije Grada Novog Sada u planu nam je da pomoć isporučujemo i na teritoriji Vojvodine. Shodno tome neophodna su nam sredstva za nabavku: 

Sva pomoć je dobrodošla!

Devizni račun organizacije je: IBAN: 35310007080200620788, broj računa: 00-708-0200620.7
Dinarski račun organizacije je: 310-0000000002967-42, NLB banka