+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

PROJEKTI 2018

Devojke odlučuju
Osnovna ideja projekta bila je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe izgrađeni su kapaciteti za društveni aktivizam, a kroz iskustveno učenje, razvile su i realizovale svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu. Realizacijom ovog projekta osnažene su devojke da samostalno učestvuju u promenama i da kreiraju svoje okruženje na način na koji one misle da treba. Aktivnostima su koordinirale tri liderke i sve su aktivnosti bile javnog tipa. Realizovano je 5 grupa aktivnosti na temu promocije ljudskih prava, kuglanje sa decom sa smetnjama u razvoju, izložba fotografija na temu ženskih prava, promocija zdrave i veganske ishrane i veče mađarskog filma. Donator: Kancelarija za mlade, Gradska uprava za sport i omladinu
Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Kroz projekat je pružena podrška i osnaživanje osoba koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mladih Roma kroz jasno definisane aktivnosti i program za brigu o svom reproduktivnom zdravlju, socijalnim pravima i dostupnim uslugama kako u klubu tako i na terenu, uz rad na smanjenju stigme i diskriminacije. 1016 korisnika usluga tokom godine, sa preko 4000 različitih pruženih usluga tokom godine. Pored toga, u klubu je testirana 181 osoba od čega je identifikovano 8 novih HIV + osoba, a jedna je odmah ušla u sistem rada kluba. Broj korisnika koji kontinuirano dolaze i oslanjaju se na naš rad je preko 60 % od broja dosegnutih tokom godine, a broj edukovanih je stalan i zadovoljan edukacijama što govore saradnje sa školama. 832 sata provedenih u savetovanju korisnika i preko 75 sati u realizaciji edukacija. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Kondom patrola
Kondom patrola je ulična aktivnost, kojom Omladina JAZAS Novi Sad uglavnom obeležava prvodecembarsku kampanju. Ova ulična akcija je zamišljena tako da obučeni, uniformisani članovi posećuju klubove i kafiće (koji unapred odobravaju dolazak), šetaju ulicama grada i pitaju građane koliko paze na svoje zdravlje i da li uvek koriste kondom ili neku kontracepciju. Ukoliko građani kažu da ne pomisle često na svoje zdravlje ili ne koriste kondom, uz kondom koji dobiju, biće „kažnjeni“ sa flajerom, koji sadrži informacije o polno prenosivim infekcijama i načinima zaštite. Većina kafića u centru grada pristala je da se uključi u akciju. Cilj ovogodišnje prvodecembarske aktivnosti je podizanje svesti naših sugrađana o polno prenosivim infekcijama i promocija kontraceptivnih sredstava, a posebno kondoma kao najbolje zaštite protiv polno prenosivih infekcija. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zumiraj rizik
Kroz oblasti kojima se bavimo imamo priliku da mladim talentima pružimo priliku da iskažu svoje umetničko umeće u izradi fotografija, likovnih radova i grafičkih prikaza na temu bolesti zavisnosti kao i zdravih stilova života. Kako mladi ljudi zainteresovani za ove oblike umetnosti retko imaju priliku za izlaganje svojih radova, ovo je odlična prilika da se sa ličnog aspekta približe ovoj temi, pritom stvaraju i izlažu svoje radove, a drugi imaju priliku da iste vide i kroz umetnički doživljaj shvate važnost ovog sveprisutnog problema. Tokom trajanja konkursa preko 30 radova je pristiglo na našu adresu. Odluka je doneta na osnovu izbora 12 najboljih radova koji su kasnije činili slike na stonom kalendaru, ali su 3 rada sa najviše lajkova dobili prva tri mesta i novčane nagrade. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Škola za vršnjačke edukatore/ke HIV i Bolesti zavisnosti
Omladina JAZAS Novi Sad i u 2018.godini realizovala je školu za vršnjačke edukatore iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti. Program predviđen planom škole realizovali su treneri Omladine JAZAS Novi Sad u saradnji sa lekarima iz zdravstvenih ustanova sa teritorije grada Novog Sada. U sklopu projekta realizovano je 87 radionica na kojima je okvirno prisustvovalo 2700 mladih. Doedukativni sastanci su se održavali jednom nedeljno kako bi pratili rad i napredak vršnjačkih edukatora. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Vojvođanska školica za vršnjačke edukatore u prevenciji HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti
Realizacijom projekta unapređeno je zdravlje i blagostanje mladih. Obučeno je 20 edukatora, od čega je 17 dobilo akreditaciju za dalju edukaciju, realizovano 150 radionica sa preko 4500 mladih i obučen je jedan prosvetni radnik. Ciljevi projekta su bili direktno usklađeni sa ciljevima konkursa i ciljevima Nacionalne strategije za mlade, jer smo njihovom realizacijom programe promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih značajno unapredili i učinili dostupnim većem broju mladih žena i muškaraca. Donator: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Preventivni klub
Program sadrži dve komponente: rad kluba za osobe koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mlade Rome, aktivnosti na suzbijanju stigmatizacije i diskriminacije i podrška. Tokom 2018. godine Lekar savetnik je savetovao 986 MSM korisnika, kao i 24 osobe koje žive sa HIV-om. Usluge savetovanja su se realizovale svake nedelje kontinuirano kao paket usluga koje korisnici našeg kluba uživaju. Pravni savetnik je savetovao 38 korisnika našeg kluba. DPST je organizovan svakog ponedeljka u našem klubu, kao i prilikom Evropske nedelje testiranja i obeležavanja značajnih datuma. Tokom 12 meseci pojedinačno je testirano 170 klijenata našeg kluba. Potrebno je naglasiti da je svako testiranje pratilo i savetovanje pre i posle testiranja i da su iz sredstava sa ovog projekta organizovana sva navedena testiranja. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zdravlje je u znanju
Uvođenjem sistema kontinuirane vršnjačke edukacije, podržane od strane prosvetnih radnika kao mentora, obuhvaćen je veliki broj mladih koji su od strane svojih vršnjaka dobili informacije o prevenciji bolesti zavisnosti i HIV/AIDS-a. Ovako dobijene informacije, mladi bolje prihvataju i implementiraju u svoju svakodnevnicu, čime je povećan nivo svesti i znanja mladih i značajno unapređeno opšte zdravlje mladih u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i HIV/AIDS-a u 7 regiona Vojvodine. U toku projekta obučeno je 30 mladih koji su postali vršnjački edukatori, kao i 7 prosvetnih radnika, kampanju je videlo preko 6500 mladih, urađeno je 210 radionica, obuhvaćeno je 7 srednjih škola u 7 gradova Vojvodine (Subotica, Novi Sad, Pančevo, Apatin, Kikinda, Sremska Mitrovica, Zrenjanin) i edukovano skoro 4000 mladih. Donator: Ministarstvo omladine i sporta
Previous
Next
Translate »