+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

Projekti

REALIZOVANI PROJEKTI 2021

Onlajn vršnjački edukatori i edukatorke
Onlajn vršnjački edukatori i edukatorke je projekat čiji je cilj podići svest mladih o važnosti prevencije HIVa i PPI. Ovo će se postići obukom 20 vršnjačkih edukatora/ki i formiranjem tima koji će putem onlajn platformi, društvenih mreža i medija pružati proverene i tačne informacije o prevenciji HIVa i PPI koje će dopreti do bar 10.000 mladih.
Zeleno preduzetništvo i aktivizam
Program podrazumeva različite aktivnosti u vezi sa ekologijo i zaštitom životne sredine. Ovo se radi kroz organizaciju konferencije i informisanje mladih putem priloga o primerima dobre prakse u cirkularnoj ekonomiji. Na ovaj način mladi se podstiču da uzmu aktivno učešće u svom životu i u sredini u kojoj žive, najpre zbog sebe samih, a zatim i zbog svojih najbližih i svog okruženja. Konkretno mladima će se ukazati na mogućnosti pokretanja eko biznisa, izazovima i motivima, razlozima za brigu i zaštitu životne sredine. U okviru projekta Škola čistog vazduha, koji su inicirali sami mladi, realizovane su radionice u osnovnim školama u 4 grada u kojima je zagađenost vazduha na veoma visokom nivou – Beograd, Pančevo, Valjevo i Bor. U svrhu edukacije, mladi su kreirali brošuru o zagađenju i načinima kako se ono može sanirati i sprečiti, kao i makete različitih elektrana kako bi mladima približili korišćenje zelene energije. Svaka škola je dobila biljke koje prečišćavaju vazduh u učionici i drvo u dvorištu škole, kao i uređaj za merenje zagađenosti vazduha koji daje podatke o zagađenosti u realnom vremenu.
Omladinske novine
vaj program postoji od 2013. godine, a nastao je iz želje da se afirmišu mladi i uspešni ljudi iz okruženja koji su uz pomoć sopstvenog truda i rada postigli značajne rezultate iz oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti i sl. Portal Omladinske novine osim afirmacije mladih talenata, sadrži i tekstove informativne, edukativne i zabavne prirode, ali otvara i ona pitanja koja se u najvećoj mogućoj meri tiču položaja mladih u našoj zemlji. Ovim programom se unapređuje sistem informisanja i edukacije mladih kroz primere dobre prakse, a u cilju motivacije mladih da primenjuju stečeno obrazovanje i znanja. Takođe se pruža prilika mladim koji žele da se bave novinarstvom i fotografijom da steknu iskustva i kontinuirano unapređuju svoja znanja iz navedenih oblasti.
Psihološko savetovalište
Program kojim se obezbeđuje psihološka podrška mladima u povećanom riziku od HIV infekcije i onima koji žive sa HIVom, kao i onlajn psihološko savetovanje koje je dostupno svima. Ovaj program je takođe važan jer pruža mladim psiholozima i psihološkinjma, kao i mladima u edukaciji za psihoterapeute/kinje da steknu iskustva u radu sa osetljivim grupama.
Outreach action
Projekat podrazumeva obuku terenskih radnika i radnica i obezbeđenje kontinuirane terenske aktivnosti na mestima okupljanja mladih MSM u cilju prevencije HIVa. U okviru projekta sprovedena je obuka koja se bavila temama prevencija HIVa, osnove ternskog rada, specifičnosti rada sa osetljivim grupama. Obuka je takođe obuhvatala i praktičan deo – odlazak na teren i uspostavljanje kontakta sa ciljnom grupom. Formirani tim terenskih radnika i radnica nastavlja da deluje uz podršku i superviziju mentora.
„Važno je!” – Sistemska rešenja za mlade
Projekat trajao 15 meseci. Projekat “Važno je!” realizovan je u saradnji sa NAPORom u cilju unapređenja usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. U okviru projekta realizovana je serija radionica za roditelje, kako bi im se približila metodologija omladinskog rada. Sprovodi se i kampanja javnog zagovaranja u cilju izmene mera u lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Grada Novog Sada.
Vršnjačka edukacija
Program podrazumeva obuku vršnjačkih edukatora i edukatorki na temu prevencije HIVa i drugih polnoprenosivih infekcija (PPI), kao i realizaciju radionica u cilju unapređenja veština mladih za kreiranje efektnih sadržaja na društvenim mrežama. Vršnjački edukatori i edukatorke svojim delovanjem na društvenim mrežama i edukacijama u školama i putem onlajn platformi prenose stečena znanja i pružaju proverene i tačne informacije o prevenciji HIVa i PPI. Mladi takođe kroz ove aktivnosti unapređuju svoje veštine komunikacije, javnog nastupa, digitalne pismenosti i korišćenje različitih digitalnih alata.
Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Klub u sklopu svojih kapaciteta pruža usluge pravnog savetovanja, lekarskog savetovanja, parnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć i različitih edukacija i treninga za svoje korisnike, kao i testiranja. Sve usluge se formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika. Proteklih 11 godina aktivnosti u klubu i na terenu su prepoznate i priznate u zajednici osoba koje žive sa HIV-om i pokazale su zavidne rezultate. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Večera sa komšijama
Podkast je nastao na inicijativu mladih koji su učestvovali u trogodišnjem programu OPEN DOOR – OPENSpace Dinner with a friend. Drugo ime podkasta je „Podkast o zdravom duhu“ jer se realizuje u skladu sa nastojanjima da približi jedinstvene i inspirativne osobe iz našeg okruženja, iskorenjuje predrasude i širi informisanost o ključnim životnim pitanjima. Program u potpunosti realizuju mladi uz podršku omladinske radnice koja je vodila njihove procese kroz prethodni trogodišnji program, te podržala njihovu inicijativu i ohrabrila ih u ostvarivanju ideje. Kroz program mladi se osnažuju za sticanje tehničkih veština neophodnih za realizaciju podkasta, bave se istraživačkim radom i uče osnove novinarstva. Kroz mapiranje gostiju i spremanje pitanja upoznaju različite ljude koji deljenjem svojih priča i iskustava utiču na širenje vidika mladih, suočavanje i borbu sa predrasudama, razvijaju empatiju, veštine komunikacije, emocionalnu inteligenciju i samostalnost.
Click Here
Previous
Next

REALIZOVANI PROJEKTI 2020

Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Klub u sklopu svojih kapaciteta pruža usluge pravnog savetovanja, lekarskog savetovanja, parnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć i različitih edukacija i treninga za svoje korisnike, kao i testiranja. Sve usluge se formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika. Proteklih 11 godina aktivnosti u klubu i na terenu su prepoznate i priznate u zajednici osoba koje žive sa HIV-om i pokazale su zavidne rezultate. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Joint Action INTEGRATE
Sprovedeno je dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje (DPST) na HIV u zajednici, van zdravstvene ustanove korišćenjem brzih skrining HIV testova visoke senzitivnosti i specifičnosti (>98%) za uzimanje uzorka pune krvi iz prsta, u saradnji sa Institutom sa javno zdravlje Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“. Aktivnosti DPST realizovane su ukupno devet puta, i to osam puta u prostorijama Omladine JAZAS Novi Sad (u drop-in centru od 18-21 čas), i jednom na terenu na lokacijama gde se okuplja MSM populacija (u mobilnoj jedinici od 20-24 časa). Donator: Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“
Festival igara – KOMP STOP!
Projekat je obuhvatao održavanje jednodnevnog festivala u Novom Sadu na kojem je bilo promovisano kvalitetno provođenje slobodnog vremena za decu i mlade. Za ovaj projekat smo se odlučili, jer smo uvideli da deca sve manje komuniciraju i sve se manje igraju sa drugom decom, a sve više osnovnu dečiju potrebu za kretanjem i igrom zamenjuju igrama u virtualnom svetu, na tebletima, telefonima i računarima. Imajući ovo na umu, rešili smo da damo deci alternativu i to kroz promociju čitavog niza društvenih igara: tradicionalnih, modernih i igara kojih su se igrale u prošlosti. Na festivalu su bile zastupljene igre koje se mogu igrati u zatvorenom prostoru i napolju jer je osnovni cilj „odvući“ decu od računara i uputiti ih na igru sa drugom decom, a sve kako bismo vratili dečiji smeh, galamu i igru na travnjake, dvorišta i ulice. Donator: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Talk to stop
Potreba za vršnjačkom edukacijom je preko potrebna. Kroz proces vršnjačke edukacije, gde edukovana mlada osoba prenosi informacije svom vršnjačku na način koji je njima prihvatljiv i prilagođen je način rada koji daje rezultate i koji traje kontinuirano. Tokom realizacije projekta je obučeno 15 vršnjačkih edukatora iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a, koji su tokom perioda trajanja projekta realizovali 61 radionicu, edukovali oko 1800 svojih vršnjaka i vršili promociju DPST kroz 10 javnih, odnosno uličnih promocija. Obuka je trajala u dva ciklusa po tri dana, i realizovana je u Omladinskom klubu na SPENS-u. Donator: Kancelarija za mlade, Gradska uprava za sport i omladinu
Susreti mladih Srbije
Tokom projekta Susreti mladih, mladi su imali priliku da analiziraju primere dobre prakse lokalne i regionalne saradnje, uspostave kontakt sa sličnim i srodnim omladinskim organizacijama iz zemlje i regiona, upoznaju se sa primerima inovativnih pristupa rešavanju problema i razviju i podstaknu partnerstva. Ovakvim pristupom obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih. Svi učesnici projekta su tokom pet dana trajanja projekta, kroz rad u okviru fokus grupe i neformalno druženje, međusobno razmenili informacije i iskustva i na taj način dobili konkretne podatke o potencijalnim regionalnim i međunarodnim događajima, programima i servisima, kako bi iste upotrebili radi sopstvenog napretka i razvoja ili kako bi preneli mladima na lokalu sa kog dolaze i time ih animirali da učestvuju na međunarodnim događajima, programima i servisima.
Previous
Next

REALIZOVANI PROJEKTI 2019

Zumiraj rizik
Jasna je nužna potreba da se mladima informacije o prevenciji bolesti zavisnosti plasiraju putem društvenih mreža, interneta i aplikacija. Osnovna ideja projekta je da grupa vršnjačkih edukatora Omladine JAZAS Novi Sad napravi paket osnovnih informacija o prevenciji droga, bolesti zavisnosti i štetnim posledicama istih za potencijalne dizajnere. Nakon izrade info paketa planirano je da se raspiše konkurs među mladima, na temu izrade grafičkih rešenja sa sadržajima iz spremljenog info paketa u nekom od programa Canva, Adobe spark, Snapseed, Unfold, Storyart i slično. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zajednički ka osnaživanju PLHIV, MSM, SR i mladih Roma kroz podršku u okviru kluba i terenskog rada
Cilj programa je jačanje prevencije i kontrole i pružanje podrške i osnaživanje osoba koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mladih Roma kroz jasno definisane aktivnosti i programe za brigu o reproduktivnom zdravlju i socijalnim pravima kroz usluge koje se pružaju na terenu, u Drop in centru i onlajn u periodu prouzrokovanog pandemijom. U Drop in centru Omladine JAZAS Novi Sad i onlajn ostvareno je 16 usluga pravnog savetovanja, 97 usluga medicinskog savetovanja, 39 usluga parnjačkog savetovanja, 6 usluga psihološkog savetovanja. Organizovano je 6 onlajn aktivnosti, a pružene su 42 onlajn usluge. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Psihosocijalno savetovalište za MSM i PLHIV osobe
Projekat se bavi obezbeđivanjem neometane dostupnosti psihosocijalne podrške i parnjačkog savetovanja pripadnicima MSM populacije i osobama koje žive sa HIVom u cilju unapređenja njihovog mentalnog zdravlja. To je omogućeno ponudom kontinuiranog parnjačkog savetovanja i vođenih grupa samopomoći u okviru kluba za MSM i PLHIV koji postoji u okviru Omladine JAZAS Novi Sad, kao i pružanjem psihološke podrške i savetovanja korisnika po potrebi. Mladi MSM i PLHIV su posebno ranjiva kategorija, koja se susreće sa brojnim izazovima u vezi sa mentalnim zdravljem,što je posebno intenzivirano usled posledica izazvanih pandemijom KOVID-19. Donator: Novi Sad Omladinska prestonica Evrope - OPENS
Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Klub u sklopu svojih kapaciteta pruža usluge pravnog savetovanja, lekarskog savetovanja, parnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć i različitih edukacija i treninga za svoje korisnike, kao i testiranja. Sve usluge se formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika. Proteklih 11 godina aktivnosti u klubu i na terenu su prepoznate i priznate u zajednici osoba koje žive sa HIV-om i pokazale su zavidne rezultate. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Previous
Next

REALIZOVANI PROJEKTI 2018

Devojke odlučuju
Osnovna ideja projekta bila je da se kroz određeni proces animira 20 devojaka uzrasta 16 do 20 godina da se uključe u trening za aktivno učešće u društvu. Po završetku treninga kod učesnica kao pojedinki ili neofrmalne grupe izgrađeni su kapaciteti za društveni aktivizam, a kroz iskustveno učenje, razvile su i realizovale svoje ideje usmerene na aktivno učešće mladih u društvu. Realizacijom ovog projekta osnažene su devojke da samostalno učestvuju u promenama i da kreiraju svoje okruženje na način na koji one misle da treba. Aktivnostima su koordinirale tri liderke i sve su aktivnosti bile javnog tipa. Realizovano je 5 grupa aktivnosti na temu promocije ljudskih prava, kuglanje sa decom sa smetnjama u razvoju, izložba fotografija na temu ženskih prava, promocija zdrave i veganske ishrane i veče mađarskog filma. Donator: Kancelarija za mlade, Gradska uprava za sport i omladinu
Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Kroz projekat je pružena podrška i osnaživanje osoba koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mladih Roma kroz jasno definisane aktivnosti i program za brigu o svom reproduktivnom zdravlju, socijalnim pravima i dostupnim uslugama kako u klubu tako i na terenu, uz rad na smanjenju stigme i diskriminacije. 1016 korisnika usluga tokom godine, sa preko 4000 različitih pruženih usluga tokom godine. Pored toga, u klubu je testirana 181 osoba od čega je identifikovano 8 novih HIV + osoba, a jedna je odmah ušla u sistem rada kluba. Broj korisnika koji kontinuirano dolaze i oslanjaju se na naš rad je preko 60 % od broja dosegnutih tokom godine, a broj edukovanih je stalan i zadovoljan edukacijama što govore saradnje sa školama. 832 sata provedenih u savetovanju korisnika i preko 75 sati u realizaciji edukacija. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Kondom patrola
Kondom patrola je ulična aktivnost, kojom Omladina JAZAS Novi Sad uglavnom obeležava prvodecembarsku kampanju. Ova ulična akcija je zamišljena tako da obučeni, uniformisani članovi posećuju klubove i kafiće (koji unapred odobravaju dolazak), šetaju ulicama grada i pitaju građane koliko paze na svoje zdravlje i da li uvek koriste kondom ili neku kontracepciju. Ukoliko građani kažu da ne pomisle često na svoje zdravlje ili ne koriste kondom, uz kondom koji dobiju, biće „kažnjeni“ sa flajerom, koji sadrži informacije o polno prenosivim infekcijama i načinima zaštite. Većina kafića u centru grada pristala je da se uključi u akciju. Cilj ovogodišnje prvodecembarske aktivnosti je podizanje svesti naših sugrađana o polno prenosivim infekcijama i promocija kontraceptivnih sredstava, a posebno kondoma kao najbolje zaštite protiv polno prenosivih infekcija. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zumiraj rizik
Kroz oblasti kojima se bavimo imamo priliku da mladim talentima pružimo priliku da iskažu svoje umetničko umeće u izradi fotografija, likovnih radova i grafičkih prikaza na temu bolesti zavisnosti kao i zdravih stilova života. Kako mladi ljudi zainteresovani za ove oblike umetnosti retko imaju priliku za izlaganje svojih radova, ovo je odlična prilika da se sa ličnog aspekta približe ovoj temi, pritom stvaraju i izlažu svoje radove, a drugi imaju priliku da iste vide i kroz umetnički doživljaj shvate važnost ovog sveprisutnog problema. Tokom trajanja konkursa preko 30 radova je pristiglo na našu adresu. Odluka je doneta na osnovu izbora 12 najboljih radova koji su kasnije činili slike na stonom kalendaru, ali su 3 rada sa najviše lajkova dobili prva tri mesta i novčane nagrade. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Škola za vršnjačke edukatore/ke HIV i Bolesti zavisnosti
Omladina JAZAS Novi Sad i u 2018.godini realizovala je školu za vršnjačke edukatore iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti. Program predviđen planom škole realizovali su treneri Omladine JAZAS Novi Sad u saradnji sa lekarima iz zdravstvenih ustanova sa teritorije grada Novog Sada. U sklopu projekta realizovano je 87 radionica na kojima je okvirno prisustvovalo 2700 mladih. Doedukativni sastanci su se održavali jednom nedeljno kako bi pratili rad i napredak vršnjačkih edukatora. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Vojvođanska školica za vršnjačke edukatore u prevenciji HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti
Realizacijom projekta unapređeno je zdravlje i blagostanje mladih. Obučeno je 20 edukatora, od čega je 17 dobilo akreditaciju za dalju edukaciju, realizovano 150 radionica sa preko 4500 mladih i obučen je jedan prosvetni radnik. Ciljevi projekta su bili direktno usklađeni sa ciljevima konkursa i ciljevima Nacionalne strategije za mlade, jer smo njihovom realizacijom programe promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih značajno unapredili i učinili dostupnim većem broju mladih žena i muškaraca. Donator: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Preventivni klub
Program sadrži dve komponente: rad kluba za osobe koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mlade Rome, aktivnosti na suzbijanju stigmatizacije i diskriminacije i podrška. Tokom 2018. godine Lekar savetnik je savetovao 986 MSM korisnika, kao i 24 osobe koje žive sa HIV-om. Usluge savetovanja su se realizovale svake nedelje kontinuirano kao paket usluga koje korisnici našeg kluba uživaju. Pravni savetnik je savetovao 38 korisnika našeg kluba. DPST je organizovan svakog ponedeljka u našem klubu, kao i prilikom Evropske nedelje testiranja i obeležavanja značajnih datuma. Tokom 12 meseci pojedinačno je testirano 170 klijenata našeg kluba. Potrebno je naglasiti da je svako testiranje pratilo i savetovanje pre i posle testiranja i da su iz sredstava sa ovog projekta organizovana sva navedena testiranja. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zdravlje je u znanju
Uvođenjem sistema kontinuirane vršnjačke edukacije, podržane od strane prosvetnih radnika kao mentora, obuhvaćen je veliki broj mladih koji su od strane svojih vršnjaka dobili informacije o prevenciji bolesti zavisnosti i HIV/AIDS-a. Ovako dobijene informacije, mladi bolje prihvataju i implementiraju u svoju svakodnevnicu, čime je povećan nivo svesti i znanja mladih i značajno unapređeno opšte zdravlje mladih u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i HIV/AIDS-a u 7 regiona Vojvodine. U toku projekta obučeno je 30 mladih koji su postali vršnjački edukatori, kao i 7 prosvetnih radnika, kampanju je videlo preko 6500 mladih, urađeno je 210 radionica, obuhvaćeno je 7 srednjih škola u 7 gradova Vojvodine (Subotica, Novi Sad, Pančevo, Apatin, Kikinda, Sremska Mitrovica, Zrenjanin) i edukovano skoro 4000 mladih. Donator: Ministarstvo omladine i sporta
Previous
Next
Translate »