+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

PROJEKTI 2020

Zumiraj rizik
Jasna je nužna potreba da se mladima informacije o prevenciji bolesti zavisnosti plasiraju putem društvenih mreža, interneta i aplikacija. Osnovna ideja projekta je da grupa vršnjačkih edukatora Omladine JAZAS Novi Sad napravi paket osnovnih informacija o prevenciji droga, bolesti zavisnosti i štetnim posledicama istih za potencijalne dizajnere. Nakon izrade info paketa planirano je da se raspiše konkurs među mladima, na temu izrade grafičkih rešenja sa sadržajima iz spremljenog info paketa u nekom od programa Canva, Adobe spark, Snapseed, Unfold, Storyart i slično. Donator: Gradska uprava za zdravstvo
Zajednički ka osnaživanju PLHIV, MSM, SR i mladih Roma kroz podršku u okviru kluba i terenskog rada
Cilj programa je jačanje prevencije i kontrole i pružanje podrške i osnaživanje osoba koje žive sa HIV-om, MSM, SR i mladih Roma kroz jasno definisane aktivnosti i programe za brigu o reproduktivnom zdravlju i socijalnim pravima kroz usluge koje se pružaju na terenu, u Drop in centru i onlajn u periodu prouzrokovanog pandemijom. U Drop in centru Omladine JAZAS Novi Sad i onlajn ostvareno je 16 usluga pravnog savetovanja, 97 usluga medicinskog savetovanja, 39 usluga parnjačkog savetovanja, 6 usluga psihološkog savetovanja. Organizovano je 6 onlajn aktivnosti, a pružene su 42 onlajn usluge. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Psihosocijalno savetovalište za MSM i PLHIV osobe
Projekat se bavi obezbeđivanjem neometane dostupnosti psihosocijalne podrške i parnjačkog savetovanja pripadnicima MSM populacije i osobama koje žive sa HIVom u cilju unapređenja njihovog mentalnog zdravlja. To je omogućeno ponudom kontinuiranog parnjačkog savetovanja i vođenih grupa samopomoći u okviru kluba za MSM i PLHIV koji postoji u okviru Omladine JAZAS Novi Sad, kao i pružanjem psihološke podrške i savetovanja korisnika po potrebi. Mladi MSM i PLHIV su posebno ranjiva kategorija, koja se susreće sa brojnim izazovima u vezi sa mentalnim zdravljem,što je posebno intenzivirano usled posledica izazvanih pandemijom KOVID-19. Donator: Novi Sad Omladinska prestonica Evrope - OPENS
Klub za PLHIV, MSM, SR i mlade Rome
Klub u sklopu svojih kapaciteta pruža usluge pravnog savetovanja, lekarskog savetovanja, parnjačkog savetovanja, grupa za samopomoć i različitih edukacija i treninga za svoje korisnike, kao i testiranja. Sve usluge se formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika. Proteklih 11 godina aktivnosti u klubu i na terenu su prepoznate i priznate u zajednici osoba koje žive sa HIV-om i pokazale su zavidne rezultate. Donator: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Previous
Next
Translate »