“Važno je!” – Sistemska rešenja za mlade

važno je

Projekat trajao 15 meseci.

Projekat “Važno je!” realizovan je u saradnji sa NAPORom u cilju unapređenja usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou.

U okviru projekta realizovana je serija radionica za roditelje, kako bi im se približila metodologija omladinskog rada.

Sprovodi se i kampanja javnog zagovaranja u cilju izmene mera u lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Grada Novog Sada.