Programi – Zeleno preduzetništvo i aktivizam

programi zeleni

Program podrazumeva različite aktivnosti u vezi sa ekologijo i zaštitom životne sredine.

Ovo se radi kroz organizaciju konferencije i informisanje mladih putem priloga o primerima dobre prakse u cirkularnoj ekonomiji. Na ovaj način mladi se podstiču da uzmu aktivno učešće u svom životu i u sredini u kojoj žive, najpre zbog sebe samih, a zatim i zbog svojih najbližih i svog okruženja. Konkretno mladima će se ukazati na mogućnosti pokretanja eko biznisa, izazovima i motivima, razlozima za brigu i zaštitu životne sredine.

U okviru projekta Škola čistog vazduha, koji su inicirali sami mladi, realizovane su radionice u osnovnim školama u 4 grada u kojima je zagađenost vazduha na veoma visokom nivou – Beograd, Pančevo, Valjevo i Bor. U svrhu edukacije, mladi su kreirali brošuru o zagađenju i načinima kako se ono može sanirati i sprečiti, kao i makete različitih elektrana kako bi mladima približili korišćenje zelene energije. Svaka škola je dobila biljke koje prečišćavaju vazduh u učionici i drvo u dvorištu škole, kao i uređaj za merenje zagađenosti vazduha koji daje podatke o zagađenosti u realnom vremenu.