Programi – Vršnjačka edukacija

programi vršnjačka edukacija

Program podrazumeva obuku vršnjačkih edukatora i edukatorki na temu prevencije HIVa i drugih polnoprenosivih infekcija (PPI), kao i realizaciju radionica u cilju unapređenja veština mladih za kreiranje efektnih sadržaja na društvenim mrežama.

Vršnjački edukatori i edukatorke svojim delovanjem na društvenim mrežama i edukacijama  u školama i putem onlajn platformi prenose stečena znanja i pružaju proverene i tačne informacije o prevenciji HIVa i PPI.

Mladi takođe kroz ove aktivnosti unapređuju svoje veštine komunikacije, javnog nastupa, digitalne pismenosti i korišćenje različitih digitalnih alata.