Programi – Psihološko savetovalište

crop unrecognizable female psychologist and patient discussing mental problems during session

Program kojim se obezbeđuje psihološka podrška mladima u povećanom riziku od HIV infekcije i onima koji žive sa HIVom, kao i onlajn psihološko savetovanje koje je dostupno svima.

Ovaj program je takođe važan jer pruža mladim psiholozima i psihološkinjma, kao i mladima u edukaciji za psihoterapeute/kinje da steknu iskustva u radu sa osetljivim grupama.