Programi – “Outreach action”

programi - outreach

Projekat podrazumeva obuku terenskih radnika i radnica i obezbeđenje kontinuirane terenske aktivnosti na mestima okupljanja mladih MSM u cilju prevencije HIVa. U okviru projekta sprovedena je obuka koja se bavila temama prevencija HIVa, osnove ternskog rada, specifičnosti rada sa osetljivim grupama. Obuka je takođe obuhvatala i praktičan deo – odlazak na teren i uspostavljanje kontakta sa ciljnom grupom. Formirani tim terenskih radnika i radnica nastavlja da deluje uz podršku i superviziju mentora.