Outreach action

Laborant_vadi_test_iz_kutije

Outreach action je 4-mesečni projekat kojim se obučava 10 terenskih radnika/ca i obezbeđuje terenska aktivnost na mestima okupljanja mladih MSM u cilju prevencije HIVa.

Broj direktnih korisnika – 130

Broj indirektnih korisnika – 400

Projekat se sastoji od sprovođenja obuke, formiranja tima terenskih radnika/ca i mentorske podrške.