Omladinske novine

Logo omladinske novine OPENS

Omladinske novine – portal u službi mladih

Ovim projektom se portalom novina mladi Novog Sada informišu na istinit, nepristrasan, pravovremen i potpun način o kulturi, obrazovanju, nauci, sportu, zapošljavanju i vestima.

Projektom se unapređuje sistem informisanja i edukacije mladih kroz primere dobre prakse, a u cilju motivacije mladih da primenjuju stečeno obrazovanje i znanje.

Trajanje projekta je 6 meseci, a broj direktno uključenih mladih je 60, a indirektno oko 30.000 (Putem portala i društvenih mreža).