Programi – Klub za osobe koje žive sa HIVom, MSM i SR

klub plhiv

Klub za osobe koje žive sa HIVom, MSM (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima) i SR (seksualne radnice/ci)

Program se sprovodi više od 10 godina i cilj mu  je jačanje prevencije i kontrole, te pružanje podrške i osnaživanje osoba iz navedenih osetljivih grupa kroz jasno definisane aktivnosti i usluge usmerene na brigu o reproduktivnom zdravlju i ostvarivanje socijalnih prava koje se pružaju na terenu, u DROP-IN centru i onlajn putem.

U 2020. godini pruženo je 200 ovakvih usluga i organizovano 6 javnih događaja. Omladinski rad u okviru ovog programa sprovodi se individualno i za cilj ima osnaživanje pojedinaca i motivisanje  za uključivanje u aktivnosti omladinskog rada i/ili drugih programa koji mogu doprineti holističkom razvoju pojedinca/ke.