+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs
programi zeleni

Programi – Zeleno preduzetništvo i aktivizam

Program podrazumeva različite aktivnosti u vezi sa ekologijo i zaštitom životne sredine. Ovo se radi kroz organizaciju konferencije i informisanje mladih putem priloga o primerima dobre prakse u cirkularnoj ekonomiji. Na ovaj način mladi se podstiču da uzmu aktivno učešće u svom životu i u sredini u kojoj žive, najpre […]

Read More →
Logo omladinske novine OPENS

Programi – Omladinske novine

Оvaj program postoji od 2013. godine, a nastao je iz želje da se afirmišu mladi i uspešni ljudi iz okruženja koji su uz pomoć sopstvenog truda i rada postigli značajne rezultate iz oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti i sl. Portal Omladinske novine osim afirmacije mladih talenata, sadrži i tekstove informativne, edukativne […]

Read More →
crop unrecognizable female psychologist and patient discussing mental problems during session

Programi – Psihološko savetovalište

Program kojim se obezbeđuje psihološka podrška mladima u povećanom riziku od HIV infekcije i onima koji žive sa HIVom, kao i onlajn psihološko savetovanje koje je dostupno svima. Ovaj program je takođe važan jer pruža mladim psiholozima i psihološkinjma, kao i mladima u edukaciji za psihoterapeute/kinje da steknu iskustva u radu […]

Read More →
programi - outreach

Programi – “Outreach action”

Projekat podrazumeva obuku terenskih radnika i radnica i obezbeđenje kontinuirane terenske aktivnosti na mestima okupljanja mladih MSM u cilju prevencije HIVa. U okviru projekta sprovedena je obuka koja se bavila temama prevencija HIVa, osnove ternskog rada, specifičnosti rada sa osetljivim grupama. Obuka je takođe obuhvatala i praktičan deo – odlazak […]

Read More →
programi vršnjačka edukacija

Programi – Vršnjačka edukacija

Program podrazumeva obuku vršnjačkih edukatora i edukatorki na temu prevencije HIVa i drugih polnoprenosivih infekcija (PPI), kao i realizaciju radionica u cilju unapređenja veština mladih za kreiranje efektnih sadržaja na društvenim mrežama. Vršnjački edukatori i edukatorke svojim delovanjem na društvenim mrežama i edukacijama  u školama i putem onlajn platformi prenose […]

Read More →
važno je

Programi – „Važno je!” – Sistemska rešenja za mlade

Projekat trajao 15 meseci. Projekat “Važno je!” realizovan je u saradnji sa NAPORom u cilju unapređenja usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. U okviru projekta realizovana je serija radionica za roditelje, kako bi im se približila […]

Read More →
klub plhiv

Programi – Klub za osobe koje žive sa HIVom, MSM i SR

Klub za osobe koje žive sa HIVom, MSM (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima) i SR (seksualne radnice/ci) Program se sprovodi više od 10 godina i cilj mu  je jačanje prevencije i kontrole, te pružanje podrške i osnaživanje osoba iz navedenih osetljivih grupa kroz jasno definisane aktivnosti i usluge […]

Read More →
podkast

Programi – Podkast „Večera sa komšijama“

Podkast je nastao na inicijativu mladih koji su učestvovali u trogodišnjem programu OPEN DOOR – OPENSpace Dinner with a friend. Drugo ime podkasta je „Podkast o zdravom duhu“ jer se realizuje u skladu sa nastojanjima da približi jedinstvene i inspirativne osobe iz našeg okruženja, iskorenjuje predrasude i širi informisanost o […]

Read More →
close up photography of smartphone icons

Onlajn vršnjački edukatori i edukatorke

Onlajn vršnjački edukatori i edukatorke je projekat čiji je cilj podići svest mladih o važnosti prevencije HIVa i PPI. Ovo će se postići obukom 20 vršnjačkih edukatora/ki i formiranjem tima koji će putem onlajn platformi, društvenih mreža i medija pružati proverene i tačne informacije o prevenciji HIVa i PPI koje […]

Read More →
clear light bulb planter on gray rock

Zeleno preduzetništvo

Zeleno preduzetništvo – Podizanje nivoa svesti mladih i promocija cirkularne ekonomije, kroz Omladinske novine, kao potencijalnog izvora prihoda mladih. Projektom je planirano da se promovišu cirkularna ekonomija i primeri dobre prakse u cilju podizanja nivoa svesti mladih i povećanja samozapošljivosti. Zeleno preduzetništvo – Podizanje nivoa svesti mladih i promocija cirkularne […]

Read More →
Translate »