+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

OPENS

NOVI SAD OTVOREN GRAD ZA USPEŠNE MLADE
Omladinske novine, portal za informisanje mladih i promociju uspešnih

 

Kampanja “Mladi ljudi otvaraju vrata” je centralna kampanja za podizanje svesti, posvećena promociji uspešnih mladih ljudi u različitim oblastima. Ova kampanja je dizajnirana za TV, internet, radio, ulične reklame, na teritoriji cele Srbije i budućih Omladinskih prestonica Evrope. 
Projektom je planirano da se obuči novinarski tim od 15 mladih iz Novog Sada i 5 mladih iz Vojvodine, koji će da čine osnovu redakcije Omladinskih novina u promociji uspešnih mladih ljudi, izveštavanju o omladinskim aktivnostima i aktivnostima OPENS-a. Shodno navedenom, planirano je da se animiraju mladi novinari i studenti žurnalistike, da prođu obuku i steknu osnovna znanja u radu sa mladima, istraživačkom omladinskom novinarstvu i načinu kako da mladima na prihvatljiv način pruže informacije koje su od značaja za istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje.
Realizacijom ovog projekta stvoriće se stabilna redakcija obučenih mladih novinara za teme koje se tiču mladih, povećaće se broj uspešnih mladih koji će biti predstavljeni u okviru novina, mladima će se na pravi način plasirati informacije koje se tiču njihove budućnosti i postići će se redovno informisanje o aktivnostima OPENS-a. Informisanje mladih putem Omladinskih novina će biti značajno unapređeno i prilagođeno čime im je omogućen pristup potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama u skladu sa potrebama i sa akcentom na promovisanju uspešnih mladih ljudi.

Ovaj projekat je realizovan u periodu 2018-2020. pod finansijskom podrškom Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“.
Ovaj projekat se realizuje u okviru projekta „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“ koji finansira Grad Novi Sad, Kancelarija za mlade, a koju sprovodi Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS sa partnerima osnivačima.
Laborant_vadi_test_iz_kutije

OPEN YOUR MIND – Zajednički ka osnaživanju MSM, SR i mladih Roma i PLHIV

Ideja iza ove akcije jeste da pružaoci socijalnih usluga otvore svoja vrata najisključenijoj omladini u gradu, nudeći jednodnevnu radionicu na temu prilika za mlade. Predviđeni program podrazumeva dve komponente: – Podrška MSM, SR, mladim Romima i osobama koje žive sa HIV-om kroz rad kluba i – Aktivnosti na suzbijanju stigme i diskriminacije.

Planirano je da klub pruža usluge, pravnog, lekarskog i parnjačkog savetovanja, grupe za samopomoć, edukacije i treninge i terenskog rada na mestima na kojima se ciljna grupa okuplja. Planirano je da se sve usluge formiraju u dogovoru i na osnovu potreba korisnika, njihovih prijatelja i članova porodice. Takođe, uz saradnju sa Centrom za socijalni rad i Institutom za javno zdravlje Vojvodine korisnici centra će moći da dobijaju upute ka navedenim institucijama radi procesa pružanja medicinske brige. Pored savetodavnih usluga planirano je organizovano testiranje na HIV.

Omladina JAZAS ovim klubom kompletira krug usluga koje pruža i omogućavamo lakši pristup korisnika uslugama i institucijama. Drugu komponentu, koja čini aktivnosti na suzbijanju stigme i diskriminacije implementiraćemo putem predavanja i edukacija u srednjim školama.

Ovaj projekat je realizovan u periodu 2018-2020. pod finansijskom podrškom Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“.
foto svratiste jazas

OPEN DOOR – OPENSpace Dinner with a friend

 

Novi Sad je grad koji je uvek prihvatao pridošlice (Novi Sad je primio na hiljade izbeglica iz ratova na teritoriji bivše Jugoslavije). Prateći uspešne priče iz cele Evrope gde se lokalno stanovništvo zajedno sa pridošlicama ujedinilo za večeru dobrodošlice, mi ćemo organizovati našu verziju ,,Večerajte sa nama” koja će rezultirati proslavama komšiluka i boljeg međusobnog upoznavanja.  

Osnovna ideja projekta je da mladi u Novom Sadu shvate prednosti druženja sa pridošlicama, upoznavanja drugih kultura i boljeg međusobnog upoznavanja sa mladima, pripadnicima drugih nacija, vera i opredeljenja kao stil života. Koncept podrazumeva realizaciju 12 događaja, zajedničkih „večera“ u okviru fizički uređenog prostora na otvorenom u nekom od gradskih parkova-prostora koji će da sadrži određeni urbani komfor i gde će mladi kroz predstavljanje pojedinaca ili grupa drugih nacionalnosti, vera i opredeljenja moći da se i sami upoznaju sa njima, učestvuju u predstavljanju i druže. U okviru navedenog prostora mladi obučeni lideri multiplikatori će realizovati aktivnosti definisane ciljem, sa namerom da se korisnicima pruži što više informacija jednih o drugima. Ovakvim radom lideri multiplikatori pripremaju učesnike i vode proces organizacije događa i predstavljanja učesnika „večere“ sa jasno osmišljenim konceptom i programom.

Ovaj projekat je realizovan u periodu 2018-2020. pod finansijskom podrškom Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“.
Translate »