+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

INFO

Omladina JAZAS Novi Sad je osnovana 1996. godine u novembru, kada je grupa mladih odlučila da organizovano i uz podršku Omladine JAZAS-a organizuje aktivnosti povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv side.

Kampanja je uspešno sprovedena po prvi put i u Novom Sadu, a mladi koji su učestvovali odlučili su da osnuju organizaciju koja bi se tom tematikom i problemima mladih bavila tokom cele godine. Nakon dve godine funkcionisanja kao neformalna grupa, u oktobru 1998. organizovana je osnivačka skupština Omladine Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv SIDE Novi Sad – Omladina JAZAS-a Novi Sad. Registracija je stigla 24. marta 1999. Godine što se i uzima kao zvaničan datum prerastanja neformalne grupe u organizaciju civilnog društva,

Translate »