+381 21 245 4514 novi.sad@jazas.rs

POČETNA

Ulažemo u mlade jer su oni jedina sigurna investicija u budućnost

NAŠI PROGRAMI

Vršnjačka edukacija

Omladina JAZAS je kreirala jedinstveni program Vršnjačke edukacije kao planski vođen i kontinuiran proces kojim obučene i motivisane mlade osobe organizuju različite aktivnosti sa vršnjacima i pripadnicima iste socijalne grupe. Na taj način mladi stiču znanja, stavove, motivaciju i veštine koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje i da se odgovorno ponašaju prema sebi i svojoj okolini.

Omladinski kampovi

Program Omladinskih kampova predstavlja jedan od retkih programa ovakvog tipa koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije I podrazumevaju različite aktivnosti tokom kojih deca i mladi, stiču veštine koje su im pored boravka u prirodi, neophodne i u svakodnevnom životu. 

Omladinske novine

Omladinske novine su nastale  sa ciljem da predstave uspešne mlade ljude u Srbiji, koji su ostvarili rezultate u svom radu, hobiju, profesiji, zanatu i slično, kako bi ostalim mladima ukazali na mogućenosti koje im se u našoj zemlji pružaju. Postavljanjem ovakvih ciljeva Omladinske novine su postale I ostale jedini ovakav medij u zemlji i regionu.

Omladinska politika

Od osnivanja Omladina JAZAS Novi Sad radi na poboljšanju položaja i uslova života mladih kroz izgradnju i promociju Omladinske politike zasnovane na potrebama mladih. U okviru toga redovno sarađujemo sa republikčkim, pokrajinskim i gradskim organima, institucijama i organizacijama i učestvujemo u izradi LAP-a i Strategija za mlade.

Psihološka podrška

Program psihološke podrške mladima u Novom Sadu, pripadnicima posebno ranjivih grupa je program osmišljen pre više od 10 godina sa ciljem da osnaži mlade da se izbore sa svojim krizama razvijanjem kvalitetnih , dostupnih i pravovremenih usluga akcije i prevencije kroz rad psihosocijalnog savetovališta i podršku vršnjačkih timova.

Omladinski aktivizam

Omladina JAZAS Novi Sad redovno posvećuje adekvatnu pažnju potrebama, stavovima, željama mladih kao značajnoj kategoriji stanovništva i nosiocima promena i podršci i razvoju Omladinskog aktivizma. Na taj način direktno utičemo na lični razvoj mlade osobe i na razvoj lokalne i šire društvene zajednice. Biti aktivan znači uraditi ono šta hoćeš i želi.

 

MLADIH EDUKOVANO

NAŠI PARTNERI

COVID19 info​

Pomoć HIV pozitivnima u vreme COVID19 epidemije.

Osobe sa HIV-om su značajno narušenog i osetljivog imuniteta i kao takvima njihov izalazak van stana i infekcija COVID-19, može da izazove ozbiljne komplikacije po zdravlje i može biti koban. Ove osobe moraju da budu u potpunoj izolaciji u svojim stanovima i da obustave svaki kontakt sa spoljašnošću. 

Sa druge strane oni ne spadaju u starije od 65 i osobe sa invaliditetom, grupe koje su u Srbiji prepoznate kao posebno ugrožene, i kao takvi ne mogu da se prijave za redovno dostavljanje pomoći. Jedini način da bi im neke od nadležnih institucija/organizacija pomogle i počele da im dostavljaju pomoć je da se deklarišu i obelodane svoj status HIV pozitivne osobe, što ne žele i nisu psihički spremni da to urade u ovoj situaciji. 

Zbog navedenog problema Omladina JAZAS Novi Sad na teritoriji grada Novog Sada sa svojim timom volontera i doktora vrše redovnu pomoć. Kako je pomoć po preliminarnim najavama od drugih HIV pozitivnih potrebna i van teritorije Grada Novog Sada u planu nam je da pomoć isporučujemo i na teritoriji Vojvodine. Shodno tome neophodna su nam sredstva za nabavku: 

Sva pomoć je dobrodošla!

Devizni račun organizacije je: IBAN: 35310007080200620788, broj računa: 00-708-0200620.7
Dinarski račun organizacije je: 310-0000000002967-42, NLB banka