+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

Ulažemo u mlade jer su oni jedina sigurna investicija u budućnost

NAŠI PROGRAMI

Vršnjačka edukacija

Omladina JAZAS je kreirala jedinstveni program Vršnjačke edukacije kao planski vođen i kontinuiran proces kojim obučene i motivisane mlade osobe organizuju različite aktivnosti sa vršnjacima i pripadnicima iste socijalne grupe. Na taj način mladi stiču znanja, stavove, motivaciju i veštine koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje i da se odgovorno ponašaju prema sebi i svojoj okolini.

Omladinski kampovi

Program Omladinskih kampova predstavlja jedan od retkih programa ovakvog tipa koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije I podrazumevaju različite aktivnosti tokom kojih deca i mladi, stiču veštine koje su im pored boravka u prirodi, neophodne i u svakodnevnom životu. 

Omladinske novine

Omladinske novine su nastale  sa ciljem da predstave uspešne mlade ljude u Srbiji, koji su ostvarili rezultate u svom radu, hobiju, profesiji, zanatu i slično, kako bi ostalim mladima ukazali na mogućenosti koje im se u našoj zemlji pružaju. Postavljanjem ovakvih ciljeva Omladinske novine su postale I ostale jedini ovakav medij u zemlji i regionu.

Omladinska politika

Od osnivanja Omladina JAZAS Novi Sad radi na poboljšanju položaja i uslova života mladih kroz izgradnju i promociju Omladinske politike zasnovane na potrebama mladih. U okviru toga redovno sarađujemo sa republikčkim, pokrajinskim i gradskim organima, institucijama i organizacijama i učestvujemo u izradi LAP-a i Strategija za mlade.

Psihološka podrška

Program psihološke podrške mladima u Novom Sadu, pripadnicima posebno ranjivih grupa je program osmišljen pre više od 10 godina sa ciljem da osnaži mlade da se izbore sa svojim krizama razvijanjem kvalitetnih , dostupnih i pravovremenih usluga akcije i prevencije kroz rad psihosocijalnog savetovališta i podršku vršnjačkih timova.

Omladinski aktivizam

Omladina JAZAS Novi Sad redovno posvećuje adekvatnu pažnju potrebama, stavovima, željama mladih kao značajnoj kategoriji stanovništva i nosiocima promena i podršci i razvoju Omladinskog aktivizma. Na taj način direktno utičemo na lični razvoj mlade osobe i na razvoj lokalne i šire društvene zajednice. Biti aktivan znači uraditi ono šta hoćeš i želi.

 

MLADIH EDUKOVANO

NAŠI PARTNERI

Translate »